บริษัททำเว็บไซต์ allmediastudio

เว็บขายของ : AECProsecure : เว็บไซต์ E-commerce

"12-04-2016"

ผลงานเด่น อื่นๆ


"เว็บไซต์ E-commerce"

AECProsecure : เว็บไซต์ E-commerce

รายละเอียด

    บริษัท เออีซี โปรซีเคียวจำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง "โปรซีเคียว Prosecure" ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อบริการระบบความปลอดภัยครบวงจร และรองรับการเติบโตของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่เนื่อง โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์เรื่องความปลอดภัยหลายสิบปี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ระบบความปลอดภัยครบวงจร ตั้งแต่ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ระบบเข้าออกประตู(Access control) ระบบกันขโมย(Burglar Alarm) ระบบแจ้งเตือนภัยและถังดับเพลิง (Fire Alarm & Fire Extinguisher) ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออก( Emergency Lights & Exit Sign) ระบบเครือข่าย(Network) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง( Accessories)ต่างๆ พร้อมให้บริการ เป็นต้น

    ทางบริษัท เออีซี โปรซีเคียว จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการที่ ดีเป็นหลัก และการให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ สูงสุดจากการใช้งานระบบได้อย่ างคุ้มค่า พร้อมทั้งการดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา

http://www.aecprosecure.com/


2402 View