บริษัททำเว็บไซต์ allmediastudio

เว็บดีไซน์ : เว็บไซต์ พีพีรับเบอร์โปรดัก ไม้แปรรูป

"18-04-2016"

ผลงานเด่น อื่นๆ


"บริษัท พีพีรับเบอร์โปรดัก จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สินอำไพพาราวู๊ด จำกัด"

บริษัท พีพีรับเบอร์โปรดัก ไม้แปรรูป

ลิ๊งเยี่ยมชม http://pprubberproduct.com/

บริษัท พีพีรับเบอร์โปรดัก จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สินอำไพพาราวู๊ด จำกัด ซึ่งเป็นโรงเลื่อยแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดย นายเพียร ภูนุชอภัย ประธานกรรมการ เพื่อผลิตยางแผ่นรมควัน และในปี 2552 ได้ก่อสร้างโรงงานผลิต ชิ้นไม้สับ (Woodchip) โดยมีนายพินิจ ภูนุชอภัย เป็นผู้บริหารกิจการ ต่อมาในปี 2557 ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตขี้เลื่อยอัดแท่ง (Wood pellet) ซึ่งใช้วัตถุดิบหลัก คือ ปีกไม้จากโรงเลื่อย และขี้เลื่อยจากโรงเลื่อยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าเป็น ธุรกิจที่ก่อสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากโรงเลื่อย ของบริษัทในเครือ และโรงเลื่อยทั่วไป ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าสินค้าของเรามีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยทั่วไป ด้วยปณิธาน ที่ว่าผลิตสินค้าให้สูงกว่าความต้องการของลูกค้า


3047 View