บริษัททำเว็บไซต์ allmediastudio
เพิ่มยอดขายทุกธุรกิจบนออนไลน์

ทำเว็บไซต์กับเรา

HOME / ทำเว็บไซต์กับเรา

Business Pricing Tables (เว็บไซต์เขียนเอง)

SMEs (Size S)
5,500-7,900
-เลือกแบบพร้อมใช้งาน
 • - เมนูจำนวน 5 เมนู
 • - ใช้งานง่ายบนมือถือ(Responsive)
 • - ออกแบบภาพประกอบ 3 ภาพ
 • - ลงสินค้าให้ 3-5 ชิ้น
 • - เชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย
 • - จดโดเมนเนม .COM
 • - Hosting SSD ขนาด 512 MB
 • - พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตลาด

SMEs (Size M)
9,000-15,000
-ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • - เมนูจำนวน 5-7 เมนู
 • - ใช้งานง่ายบนมือถือ(Responsive)
 • - ออกแบบภาพประกอบ 5 ภาพ
 • - ลงสินค้าให้ 10 ชิ้น
 • - มีระบบหลังบ้าน
 • - ปักหมุด Google ให้
 • - เปิดเพจ Facebook
 • - เชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย
 • - สมัคร LINE@
 • - จดโดเมนเนม .COM
 • - Hosting SSD ขนาด 5 GB
 • - พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตลาดSMEs (Size L)
18,900-23,000
-ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • - เมนูจำนวน 5-10 เมนู
 • - ใช้งานง่ายบนมือถือ(Responsive)
 • - ออกแบบภาพประกอบ 7 ภาพ
 • - ร้านค้า
 • - ลงสินค้าให้ 20 ชิ้น
 • - มีระบบหลังบ้าน
 • - ปักหมุด Google ให้
 • - เปิดเพจ Facebook
 • • ออกแบบภาพโปรไฟล์
 • • ออกแบบภาพปก
 • - เชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย
 • - สมัคร LINE@
 • - Chat Online
 • - จดโดเมนเนม .COM
 • - Hosting SSD ขนาด 5 GB
 • - พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตลาด
SMEs (Size )Xl
23,000 +
*ไม่ตรงทุกความต้องการ

 • เว็บไซต์ตามสั่ง / เว็บแอพพลิเคชั่น"Wordpress" (เว็บไซต์สำเร็จรูป)

Normal
เริ่มต้น 12,000
-template default (Free)
 • - เมนูจำนวน 5-7 เมนู
 • - ใช้งานง่ายบนมือถือ(Responsive)
 • - ออกแบบภาพประกอบ 5 ภาพ
 • - ลงสินค้าให้ 10 ชิ้น
 • - มีระบบหลังบ้าน
 • - ปักหมุด Google ให้
 • - เปิดเพจ Facebook
 • - เชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย
 • - สมัคร LINE@
 • - จดโดเมนเนม .COM
 • - Hosting SSD ขนาด 5 GB
 • - พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตลาด
Special
เริ่มต้น 15,000+
-theme forest template
 • - เมนูจำนวน 5-7 เมนู
 • - ใช้งานง่ายบนมือถือ(Responsive)
 • - ออกแบบภาพประกอบ 5 ภาพ
 • - ลงสินค้าให้ 10 ชิ้น
 • - มีระบบหลังบ้าน
 • - ปักหมุด Google ให้
 • - เปิดเพจ Facebook
 • - เชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย
 • - สมัคร LINE@
 • - จดโดเมนเนม .COM
 • - Hosting SSD ขนาด 5 GB
 • - พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตลาด