บริษัททำเว็บไซต์ allmediastudio

เว็บดีไซน์ : Englishknowhowhatyai : เว็บไซต์ติวเตอร์

"12-04-2016"

ผลงานเด่น อื่นๆ


"เว็บไซต์ติวเตอร์"

เว็บไซต์ติวเตอร์

รายละเอียด

"เราคือสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่อำเภอหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทำงาน"

จุดเด่นของสถาบัน
- การเรียนภาษาอังกฤษของเราใช้หลักสูตรการสอน มาตรฐานโลก สื่อการสอนจากสำนักพิมพ์ OXFORD, CAMBRIDGE, MAC GRAWHILL เป็นต้นเพื่อทำให้มั่นใจถึงคุณภาพการเรียนภาษาอังกฤษ 
- อาจารย์ผู้สอนของเราจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ 
สื่อการเรียนการสอนของเราครบครันไม่ว่าจะเป็นการใช้ lcd projector การให้บริการห้อง sound lab ฝึกฟังได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักเรียน หลังทุกคาบสอนบทสรุปเนื้อหาจะถูกส่งผ่านไลน์กรุ๊ปเพื่อความสะดวกในการทบทวนเนื้อหา
 
  • สถาบันของเราตั้งอยู่ข้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สะดวกต่อการเดินทางของทั้งนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทำงานที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในหาดใหญ่

http://englishknowhowhatyai.com/2296 View