บริษัททำเว็บไซต์ allmediastudio

เว็บไซต์ระบบ : ระบบจอง Plus Condo

"18-04-2016"

ผลงานเด่น อื่นๆ


"ระบบจอง Plus Condo สำหรับฝ่ายขาย 2 โครงการ หาดใหญ่ และ สุราษฎร์ธานี"

ระบบจอง Plus Condo สำหรับฝ่ายขาย 2 โครงการ หาดใหญ่ และ สุราษฎร์ธานี รวมกว่า 1,000 ห้อง

ระบบแสดงเป็นแปลนชั้น สามาถคลิ๊กจองได้ ผ่านแปลนห้องที่ต้องการจะขายพร้อมสรุปรายการ


4163 View